POLSKA MOJA MAŁA OJCZYZNA – edycja II

Przedszkolaki i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, 20 października, uczestniczyli w drugiej edycji programu edukacyjnego „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”. Podczas programu dzieci miały okazję w sposób aktywny przyswoić i utrwalić podstawową wiedzę na temat naszego kraju: symboli narodowych oraz krajów sąsiadujących z Polską poprzez umieszczanie flag na tablicy magnetycznej. W ciekawy sposób poznały także bogactwa naturalne naszego kraju: sól, kamień węgielny, bursztyn oraz złoto. Zaprezentowano również miniaturę samolotu oraz umundurowanie polskich lotników z dywizjonu 303. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie poruszaną tematyką i chętnie brały udział w zajęciach. Na koniec odbyła się sesja zdjęciowa w mundurach lotników z wspomnianego dywizjonu. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia.