POMOCNA DŁOŃ

 

Dnia 21 listopada w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „Mój niepełnosprawny kolega”. Nie przypadkowo wybraliśmy ten dzień, gdyż jest on ŚWIATOWYM  DNIEM ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ.

W czasie apelu dla szkoły podstawowej i gimnazjum p. Olga Juras-Makuch przybliżyła nam cele projektu i jego harmonogram.

OTO CELE PROJEKTU:

Cel główny:

-promowanie wśród młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych

i niepełnosprawnych.

Cele ogólne:

-przygotowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie,

-kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów,

-uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,

-planowanie i organizowanie pracy oraz ocenianie jej efektów.

Cele szczegółowe:

Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie:

-znają i rozumieją pojęcia: integracja, tolerancja, akceptacja, wspomaganie, wolontariat, wolontariusz,

-przedstawią zgromadzone informacje w postaci plakatów, wystawy,

-aktywnie współpracują w grupie w celu wykonania zadania.

Zaznajomiła nas również z zadaniami, które mieliśmy wykonać. Przedstawiła także sprawozdanie z działań charytatywnych, które od września zostały zrealizowane w naszej placówce.

W kilku słowach Bartosz Burzec z III a gimnazjum przybliżył idee DNIA ŻYCZLIWOŚCI i zachęcał wszystkich do uśmiechu, który jest najmniejszym gestem, który sprawia, że świat może stać się piękniejszy i lepszy.

Zadania w ramach projektu:

– zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego POMOCNA DŁOŃ;

– zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu literackiego POMAGANIE JEST FAJNE!;

– przeprowadzenie zajęć na temat wolontariatu w każdej klasie;

– zorganizowanie DNIA WOLONTARIUSZA;

– podsumowanie projektu.

 

W tym dniu, w ramach realizacji projektu, zostały ogłoszone dwa konkursy: plastyczny i literacki.

 

Uczniowie poszczególnych klas mieli przygotować plakaty pod hasłem „POMOCNA DŁOŃ”. Z wielkim zaangażowaniem pracowali nad stworzeniem oryginalnych prac, które następnie oceniło JURY w składzie:

  1. Andżelika Antosz-Barabasz
  2. Iwona Majka
  3. Agnieszka Idziak.

Po burzliwych dyskusjach wyłoniono zwycięzców. Nagrodzono zarówno prace zbiorowe (klasowe) jak i indywidualne. Doceniono pomysłowość, realizację tematu, wykonanie oraz zdolności plastyczne.

Wyniki konkursu:

I miejsce: klasa VI b oraz Maksymilian Marszałek z klasy II b SP

II miejsce: klasa VI a oraz Paulina Grabowska z klasy III a SP

III miejsce: klasa II c gimnazjum oraz Weronika Wąż z klasy II b SP

WYRÓŻNIENIE:

Klasy  V a i V b szkoła podstawowa

klasy III a i I a gimnazjum