POWRÓT DO SZKOŁY KLAS I-III SP

Kochani Uczniowie i Rodzice!

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaki wracają do szkoły w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Z dniem 18 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy zmieniony plan lekcji, z którym uczniów poprzez platformę Teams,  zapoznają wychowawcy.

Uprzejmie przypominamy Rodzicom o nakazie posiadania przez dziecko na terenie szkoły maseczki przysłaniającej usta i nos (korytarz, ubikacje, szatnie). Rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły  bądź przedszkola prosi się o pozostawanie w pobliżu szatni i zachowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych, jak również punktualny odbiór dzieci.

Proszę zwrócić uwagę na zmianę boksów w szatni. Zmiany wprowadzone zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.

Szkolna stołówka działać będzie z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych, z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Godziny posiłków zostaną ustalone z wychowawcami klas i oddziałów przedszkolnych.

Dowozy uczniów wg poniższego harmonogramu, obowiązującego od 18 stycznia 2021 r.

Praca szkoły odbywa się zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, GIS, MZ.

 

Pamiętamy o dystansie, dezynfekcji, częstym myciu rąk i noszeniu maseczki.

HARMONOGRAM DOWOZÓW i ODWOZÓW

TRASY DOWOZU

Kot Stanisław

7:00 Żdżary –  Radgoszcz

7:15 skrzyżowanie ul. Witosa, ul. Polna,  ul. Grochowiska, Łęg, ul. Witosa z ul. Mickiewicza , Zarzecze Duże (szkoła)

7:30  Małec – kapliczka, Podlesie, Narożniki, Górki, Radgoszcz

 

Nowak Krzysztof

7:20 Małec szkoła, Małec Kapliczka, Zarzecze Duże szkoła, ul. Kopernika,

Radgoszcz szkoła

7:40  – Radgoszcz, ul. Witosa , ul. Mały Dwór, Radgoszcz szkoła

 

TRASY ODWOZU

Kot Stanisław

12:40 Radgoszcz szkoła , ul. Górki, ul. Narożniki, Podlesie, Małec, Zarzecze Duże szkoła, Łęg, Grochowiska, ul. Polna, Radgoszcz szkoła

13:15 Radgoszcz szkoła , Żdżary

Nowak Krzysztof

12:40 Radgoszcz szkoła – ul Witosa, Mały Dwór

12:50 – Radgoszcz, szkoła, ul. Kopernika, Zarzecze Duże szkoła, Małec kapliczka, Małec szkoła