POWRÓT PODRĘCZNIKÓW

Z sukcesem zakończyła się zbiórka podręczników szkolnych. Panie bibliotekarki Joasia i Basia sprawnie zebrały i  przyporządkowały podręczniki do poszczególnych klas. Podręczniki „odpoczywają” i czekają na uczniów do września.

Przy okazji przypominamy o dbałość i obowiązku oprawy podręczników szkolnych, która z roku na rok ulega  poprawie, jednak w dalszym ciągu wymaga wspólnego działania.