PRACA ZE SŁOWNIKIEM ORTOGRAFICZNYM CZWARTAKÓW

Czwartoklasiści, na zajęciach z języka polskiego ćwiczyli umiejętność sprawnego wyszukiwania haseł w słowniku ortograficznym. Uczniowie poznali budowę słownika, sposób ułożenia wyrazów, a także samodzielnie zbadali swą znajomość kolejności alfabetycznej wyszukiwanych wyrazów.

Działając w parach odnajdywali hasła z trudnością ortograficzną. Wybraliśmy także mistrzów tej sprawności.