PRÓBNA EWAKUACJA – ZA NAMI!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Radgoszczy 5 czerwca wziął udział w próbnej ewakuacji. Uczniowie wraz z nauczycielami i pracownicy obsługi sprawnie i zgodnie z przepisami dokonali  ewakuacji.  Wszyscy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się wyznaczonymi  drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Tam  nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację  dyrektor Małgorzacie Węgiel, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.  Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm   i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.