PROJEKT EKOLOGICZNY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

                W dniach 15.05 – 19.05.2017  dla uczniów gimnazjum przeprowadzony został szkolny projekt ekologiczny  „Z ekologią na Ty”. Odpowiedzialnymi za projekt byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

W projektu konkursu uczniowie mogli wziąć udział w trzech konkursach:

  • konkurs plastyczny  „Eko – świat”,
  • konkurs plastyczny  „Stwórz to sam”,
  • konkurs wiedzy ekologicznej   „Z ekologią na TY”.

W konkursie plastycznym „Eko – świat” 1 miejsce zdobyła Weronika Skiba klasa IIa.
W konkursie plastycznym „Stwórz to sam” 1 miejsce zdobyła Kinga Czochara klasa IIa.
W konkursie wiedzy ekologicznej „Z ekologią na Ty” 1 miejsce zdobyły exequo  dwu osobowe drużyny klasy Ia Gabriela Dworak i Anna Błocho oraz klasy Ib Joanna Otfinowska i Krystian Saładyga.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny bardzo dobre ze wszystkich 4 przedmiotów przyrodniczych!!!