Projekt międzynarodowy „Ich kann Deutsch” dobiegł końca.

Uczniowie klasy 6 A i 6 B uczęszczający na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zakończyli realizację międzynarodowego projektu Etwinning, którego koordynatorem była pani Joanna Burek. Nauczycielem współpracującym w projekcie była m.in. pani Bogumiła Bator. Nasz projekt „Ich kann Deutsch!/ Znam niemiecki!” polegał na wykonaniu przez uczniów konkretnych zadań obejmujących takie zagadnienia jak: ja, moja rodzina, moje hobby, mój dom. Językiem projektu był niemiecki. W ramach projektu współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi m.in. w Chorwacji, Turcji, Grecji czy Czech.

Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie doskonalili umiejętność pracy grupowej i zespołowej, rozwijali kompetencje kluczowe  takie jak kreatywność, komunikacja i krytyczne myślenie. Doskonalili również kompetencje informatyczne. Wykonali wszystkie przydzielone im  zadania. W projekcie zostało zastosowane podejście multidyscyplinarne łączące w praktyce takie przedmioty jak język ojczysty, język niemiecki, informatykę i technikę. Przykładem jest zadanie Mój dom, w którym uczniowie na zajęciach techniki wykonali makietę pokoju nastolatka, następnie nagrali krótkie opisy audio tych pokoi w języku niemieckim. Efektem końcowym było stworzenie ćwiczenia na learning apps dla szkół partnerskich, które polegało na odsłuchaniu nagrań i dopasowaniu ich  do odpowiednich makiet pokoju.

Jednym z pierwszych zadań projektowych było napisanie listów. Uczniowie musieli się w nich przedstawić, napisać o swoich zainteresowaniach. Szkołą partnerską w tym zadaniu była szkoła ze Stambułu, do której wysłaliśmy 20 listów. Szóstoklasiści odkryli, że odręczne pisanie listów to wielka frajda i z niecierpliwością wyczekiwali odpowiedzi. W odpowiedzi również otrzymaliśmy listy, które wnikliwie były analizowane. Kolejne zadanie „Moje Hobby” polegało na wykonaniu krótkiej prezentacji na temat swojego hobby. W ramach realizacji nagrano również dwa filmiki, które wykorzystano w konkursie języka niemieckiego.

W czasie realizacji kolejnego działania uczniowie opisali swoje rodziny, a także wykonali do nich odpowiednio drzewa genealogiczne. Niektóre z nich zawierały luki. Zadaniem szkół współpracujących z nami w projekcie było dopasowanie opisu rodziny do odpowiedniego drzewa genealogicznego i uzupełnienie brakujących nazw członków rodziny. Na zajęciach z języka niemieckiego  nasi uczniowie korzystali również z materiałów umieszczanych na platformie TwinSpace. Wykorzystaliśmy teksty opisów rodzin przygotowanych przez uczniów szkoły partnerskiej z Pomezi w Czechach. Naszym zadaniem było sporządzenie drzew genealogicznych rodzin tych uczniów na podstawie tekstów napisanych przez nich samych.

Nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w rozumieniu tekstu czytanego, ale też poznania czeskich tradycji kulturowych np. w nadawaniu imion, utrwalić i poszerzyć swoje słownictwo z języka niemieckiego. Efektem końcowym był plakat z pracami uczniów.

 Ostatnim zadaniem było przedstawienie swojej miejscowości. Do realizacji tego zadania uczniowie wykonali nagrania krótkich filmików, w których mieli zaprezentować charakterystyczne miejsca swojej miejscowości. Uczniowie pracowali w parach lub samodzielnie. Efektem końcowym było stworzenie przez uczniów mapy z filmami i zdjęciami, tak aby przybliżyć szkołom partnerskim kilka faktów o Radgoszczy i o Polsce

https://mind42.com/mindmap/a4b04523-e562-4c16-9e74-f8331a4749c5

Oto krótkie podsumowanie projektu:

https://view.genial.ly/5ee77a284441b50dac4fb9d9/presentation-untitled-genially

Na podsumowanie przeprowadzono ewaluacje projektu. Oto niektóre wypowiedzi:

udział w projekcie bardzo mi się podobał, mogliśmy się nauczyć nowych słówek by w 7 klasie było nam łatwiej, ale nie było tylko nauki, było też zabawa poprzez naukę.

Moim zdaniem najbardziej z tej przygody podobało mi się gdy robiliśmy projekt o swoim hobby i gotowaliśmy niemieckie potrawy.

… bardzo mi się podobało jak mieliśmy nagrać filmik o  naszej miejscowości Radgoszczy, ponieważ było te zadanie bardzo ciekawe.

… podobało mi się bardzo zadanie, w którym pisaliśmy listy i je wysyłaliśmy do szkoły w Stambule. Potem z niecierpliwością czekaliśmy jak otrzymamy listy ze szkoły w Turcji.