PROJEKT NIEPODLEGŁE. TERAZ TU JEST NASZ DOM

Z historią trójki rodzeństwa dotkniętych wojną na Ukrainie, przesiedlonych wraz z rodzicami do Polski, zapoznali się
27 marca, uczniowie klasy 3b podczas kolejnych zajęć z cyklu NIEPODLEGŁE. Barbara Gawryluk w książce „Teraz tu jest nasz dom” opisała losy pewnej rodziny, która znalazła schronienie w Małopolsce.

Zajęcia plastyczne przeprowadzone pod okiem pani Bogusi, a zainspirowane książkową  historią dzieci zaowocowały pocztówkami dla MAŁYCH, DZIELNYCH  BOHATERÓW
z UKRAINY.