PROJEKT „SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ” dla uczniów klas 4-8

REGULAMIN PROJEKTU „SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ” dla uczniów klas 4-8

 

W związku z obchodzonym 9 maja Świętem Europy zachęcamy do wzięcia udziału
w projekcie „Symbole Unii Europejskiej”.

Cele projektu:

  • wzbogacenie wiedzy uczniów o Unii Europejskiej;
  • rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów;
  • rozwijanie umiejętności wyrażania opinii i formułowania wypowiedzi;
  • aktywizacja uczniów.

 

Projekt organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Radgoszczy i Szkołę Podstawową  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. W. Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju jako działanie pilotażowe zawiązujące dalszą współpracę pomiędzy placówkami.

 

Zadania projektowe:

  • MOTTO – wyjaśnij w kilku zdaniach (maksymalnie 5), jak rozumiesz motto Unii Europejskiej „Zjednoczone w różnorodności”;
  • FLAGA – wykonaj dowolną techniką pracę przedstawiającą flagę UE (np. rysunek, kolaż, wyklejanka itp.);
  • HYMN – wykonaj plakat przedstawiający sylwetkę twórcy hymnu UE – Fryderyka Schillera, autora „Ody do radości” lub Ludwika Beethovena, kompozytora muzyki.

Uczestnik może wykonać jedno lub więcej zadań (jedna praca do każdego z zadań).

Praca może być wykonana indywidualnie lub we współpracy z członkami rodziny. Nie może to być  plagiat. Należy przesłać po jednym zdjęciu z każdej wykonanej pracy.

Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronach internetowych  i profilach społecznościowych fb obu szkół realizujących projekt.

Uczniowie SP w Radgoszczy proszeni są o nadesłanie prac drogą e-mailową na adres: szkolna.biblioteka.rad@op.pl.

Termin nadsyłania prac upływa 8 maja.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą nagrodzeni pozytywnym wpisem.

 

                                                                                   Zachęcamy do wzięcia udziału

                                                                                   Koordynatorzy:

                                               Elżbieta Wijas, Małgorzata Wolny, Joanna Gwóźdź