PRZYGOTOWANIA DO SPOTKANIA Z PANIĄ JANINIĄ HALAGARDĄ

 

 Na wiosnę, w naszej szkole odbędzie się spotkanie autorskie z poetką, mieszkającą w niedalekiej Zabłędzy, panią Janiną Halagardą. Ze względów zdrowotnych autorki zostało ono przeniesione. Spotkanie skierowane będzie do uczniów edukacji wczesnoszkolnej i organizowane przez szkolną bibliotekę. Pani Janina jednak przesłała nam już publikację wierszy „ZIMOWE CAŁUSY” do poczytania podczas spotkań z maluchami. Pani Janinie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i zapraszamy do Radgoszczy już wiosną.