REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Matematyka-moja pasja”

Cele konkursu:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów
  • promowanie osiągnięć uczniów
  • integracja środowiska uczniowskiego z terenu gminy Radgoszcz
  • kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia.
  1. Konkurs jest organizowany przez nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.
  2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, którego siedziba znajduje się na terenie gminy Radgoszcz.
  3. Konkurs jest kierowany do uczniów uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką.

4. W konkursie może uczestniczyć po 3 przedstawicieli z każdej klasy po wcześniejszym zgłoszeniu ich udziału    dwiercioch82@gmail.com Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane do dnia 22.05.2017r do godziny 15.00.

  1. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej (cechy podzielności liczb naturalnych, działania na liczbach wymiernych, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą, figury płaskie i ich własności, pola wielokątów, obliczenia procentowe, pola i objętości graniastosłupów)
  2. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani tablic matematycznych.
  3. Konkurs odbędzie się dnia 25.05.2017 w budynku ZSP w Radgoszczy, o godzinie 8.30

Uczniowie otrzymają zestaw 12 zadań (4 otwartych, 8 zamkniętych) na których rozwiązanie otrzymają 60 minut.