REKRUTACJA 2021-2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 05 stycznia 2021 r. ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

  • Od dnia 08.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły (do wychowawcy grupy lub sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy)
  • Od dnia 22.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków
  • Dnia 03.03.2021 r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

 

Wymagane dokumenty dostępne w powyższych załącznikach do pobrania!