Rekrutacja!

REKRUTACJA!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 05 stycznia 2022 r. ustala harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 01 – 15.02.2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły,
  • 16 – 24.02.2022 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,
  • 03.03.2022r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać tylko o wyłącznie do pudełek znajdujących się na stolikach
z dokumentami rekrutacyjnymi.

Prosimy również o przemyślenie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ wpisane godziny będą wiążące do opłat za pobyt w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

zgłoszenie do kl I sp