SAMOKSZTAŁCENIOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  BIBLIOTEKARZY Z TERENU POWIATU DĄBROWSKIEGO

Na zaproszenie biblioteki działającej przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej w Szczucinie panie bibliotekarki ze szkolnej biblioteki udały się na spotkanie, w którym udział wzięli nauczyciele – bibliotekarze z terenu całego powiatu dąbrowskiego.  Pani Joasia i pani Kasia wzięły czynny udział w dyskusji i wymianie poglądów na temat pracy współczesnego bibliotekarza, a także wysłuchały programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy I LO z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji.

Zaprosiły także grono bibliotekarzy na rewizytę spotkania, w następnym roku, w Radgoszczy.