Ślubowanie klas 1

24 październik okazał się  w naszej szkole bardzo ważnym dniem dla najmłodszych –  uczniów klasy 1, bowiem w tym dniu odbyła się uroczystość pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej  w Radgoszczy. Pani Dyrektor – Małgorzta Węgiel powitała wszystkich zaproszonych gości: Sekretarza Gminy Radgoszcz- p. Wiesława Żurawskiego, Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Radgoszczy – p. Andrzeja Fijała, p. Dyrektor – Celinę Dworak, wszystkich rodziców, nauczycieli, a w szczególności małych bohaterów – uczniów klasy 1.

Pierwszaki z dumą zaprezentowały część artystyczną  śpiewając piosenki i recytując wiersze przygotowane przez nich wraz z wychowawczyniami: p. Urszulą Koziarską i p. Jadwigą Sadko. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Następnie Dyrekcja Szkoły dokonała uroczystego pasowania „wielkim, czerwonym, ołówkiem”, a przedstawiciele Urzędu Gminy wręczyli dzieciom małe upominki. Swoją postawą i nabytymi umiejętnościami pierwszoklasiści udowodnili, że są gotowi zostać pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły i godnie ją reprezentować poza jej murami.