ŚLUBUJEMY!

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu. 22 października 2021 r. dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pięknie śpiewali i recytowali wiersze przygotowane pod okiem swych wychowawczyń p. Małgorzaty Miłkoś i p. Lucyny Kaczmarskiej-Moździerz. Najważniejsza częścią wydarzenia było złożenie przysięgi uczniowskiej oraz ceremoniał pasowania, którego dokonała pani Dyrektor Małgorzata Węgiel. Uczniowie ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a poprzez swoje zachowanie oraz naukę być przykładem dla innych. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Pod koniec uroczystości przyszedł czas na życzenia i upominki, które przekazał w imieniu Wójta Gminy Radgoszcz –Sekretarz p. Marek Kopia, a także Rodzice oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i uczniowie klas drugich. Był to szczególny dzień, który pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce i wielu miłych chwil w naszej szkole.