„ŚMIETNIK W MOJEJ GŁOWIE”

Pokaz filmu edukacyjnego z serii „Śmietnik w mojej głowie”, przygotowanego przez Fundacje BOŚ oraz spotów promujących żywność ekologiczną i tradycyjną sfinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to cykl krótkich reportaży w zabawny sposób opowiadających o funkcjonujących w społeczeństwie stereotypach, wpływających na jakość dokonywanych wyborów zdrowotnych. Każdy odcinek oprócz zarysowania schematu popularnych zachowań, prezentuje sposób jego przełamania. Program filmów powstał w konsultacji ze specjalistami (dietetykami, lekarzami, technologami żywności). Seria „Śmietnik w mojej głowie” składa się z kilku odcinków. Zaskakujące są już same tytuły: „Jaskiniowiec w mojej skórze”, „Zmora jojo”, „Gorzka prawda o cukrze” czy „Sztuka kamuflażu”. Każdy odcinek cyklu przedstawia jeden temat (np. szkodliwego cukru czy wpływu reklamy i składa się z 3 części: na początku – „Mity” i „Fakty” oraz podsumowania – „Kawa na ławę”. Aktorami są uczniowie gimnazjum. W treść filmów wplecione są elementy parodii i satyry, a wnioski nie padają wprost z ekranu, pozwalając odbiorcy na samodzielne doszukanie się właściwych rozwiązań. Mamy nadzieję, że dzięki temu lepiej zapadną widzom w pamięć. Zastosowanie parodii reklamy ma dodatkowo ważne znaczenie – uczy krytycznego podejścia do materiałów marketingowych. Złe nawyki żywnościowe w dużej mierze mają swoje źródło właśnie w reklamie! Filmy nie pozostawiają widzów z przedstawionym problemem, ale pokazują rozwiązania, które warto zastosować, aby aktywnie podążać ku zdrowiu!