SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

15 marca do naszych uczniów zawitali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa ze spektaklami profilaktycznymi.

Dla przedszkolaków wystawili sztukę pt. „Misio Tulisio”, prezentującą zagadnienia przyjaźni i tolerancji. Klasy IV-VI szkoły podstawowej obejrzały spektakl pt.” Zaciśnięte pięści” poruszający problem agresji i przemocy, zaś najstarsi wychowankowie zobaczyli sztukę pt.
 „ Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen” dotyczącą zagrożeń związanych z używaniem narkotyków.

Spektakle profilaktyczne obejrzeliśmy dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radgoszczy, która sfinansowała to przedsięwzięcie.