SPOTKANIE Z HISTORYKIEM p. BOGDANEM MUSIAŁEM

SPOTKANIE Z HISTORYKIEM- BOGDANEM MUSIAŁEM

„ W Dąbrowie Tarnowskiej, nocą przed kolejną deportacją mieszkańców getta, do domu Jana Treli zapukali dwaj Żydzi. Poprosili o przechowanie dziewczynki. Obiecali w nagrodę dom…. Odmówił. Świadkiem jego odmowy była dwunastoletnia córka. Chciał ocalić ją i resztę rodziny. Jan Trela nigdy nie zapomniał wojennej nocy i prośby, której nie spełnił. Często śni mi się tamta dziewczynka, ale co miałem zrobić”?- mówi po latach, ze łzami w oczach, w obecności swojej córki i wnuka- Bogdana Musiała.

W ramach współpracy naszej szkoły z GBP  w listopadzie 2019 r. uczniowie i nauczyciele spotkali się z historykiem dziejów najnowszych Bogdanem Musiałem, urodzonym w Wielopolu w roku 1960. Jest on autorem wielu książek historycznych m.in. „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne”(wyd. pol. 2001r.), „Na zachód, po trupie do Polski” (wyd. pol. 2009 r.), „Wojna Stalina” (2012r.).

Najpierw dowiedzieliśmy się o ważnych momentach z biografii pisarza. O tym, że w 1985 roku  uzyskał azyl polityczny w Republice Federalnej Niemiec. W latach 1990-98 studiował historię, nauki polityczne i socjologię w Hanowerze i Manchesterze. Był stypendystą fundacji Freedrich Ebert-Stiftung (1991-98). Od 1999r. do 2004 uzyskał habilitację jako pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. W latach 2010-15 wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Mówiąc o pracy nad książką „Kto dopomoże Żydowi” – opowiadał  o wydarzeniach z czasów wojny, kładąc nacisk na ich podłoże uwarunkowane systemem nazistowskiej machiny.

Musiał bada wnikliwie dokumenty niemieckie, zbiera świadectwa z czasów, które wobec eksterminacji Żydów i niemieckiego prawa, najbardziej surowego i bezwzględnego rodziły różne postawy ludzkie, nieprzewidywalne, wymuszone pod presją śmierci swojej, czy bliskich. Mimo to było tysiące „sprawiedliwych wśród narodów świata”, którzy przekraczali granice strachu. Niejednokrotnie zapłacili za pomoc najwyższą cenę . Ich ofiara często okazuje się niewystarczającym argumentem dla polityki historycznej współczesnego świata.

Co jakiś czas Polacy stawiani są pod pręgierzem dywagacji:  „Kto dopomoże Żydowi”…. -ten podlega karze śmierci, – ten zostanie sprawiedliwym wśród narodów świata,  – ten i tak może zostać nazwany antysemitą.

Dziękujemy za organizację spotkania Pani Alicji Błocho i  naszej bibliotekarce Pani Joannie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem spotkania. Na przyszłość warto byłoby jednak przygotować się w taki sposób, aby mieć podstawową wiedzę o dokonaniach osoby zaproszonej,  na spotkanie przygotować przemyślane pytania, poszerzyć zakres wiedzy.

                                                              Jako uczestnik spotkania Celina Dworak