Spotkanie z podróżnikiem

 6 czerwca uczniowie klas podstawowych i gimnazjum mieli okazję spotkania się z podróżnikiem, firmy TRZASK, który przedstawił im w formie prezentacji multimedialnej obraz Indii. Świat przedstawiony był równie piękny jak i zatrważający. Uczniowie mieli okazję posłuchać uczestnika wypraw, który był naocznym świadkiem wydarzeń związanych z egzotycznym państwem.