SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zebranie z rodzicami 19 maja 2022 roku o 1530

Przydział sal:

1a – mgr Małgorzata Miłkoś – sala 31

1b- mgr Lucyna Kaczmarska –Moździerz 30

2a – mgr Kogut Grażyna – sala 29

2b – mgr Witaszek Bogusława – sala 28

3a  – mgr Koziarska Urszula – 33a

3b – mgr Białas Edyta – 13b

4a – mgr Elżbieta Wijas – 32

4b – mgr Stanisława Pawlik – 59

5a– mgr Libera Małgorzata – sala 42

5b – mgr  Burzec Małgorzata –  sala 44

6a – mgr Burzec Maria  sala-41

6b – mgr  Celina Dworak  – sala- 61

7a – mgr Juras Olga sala -60

7b – mgr Fido Anna- sala – 58       

8a – mgr Piotrowicz Agnieszka – sala   45     

8b – mgr Burek Joanna  sala- 43