Sprzątanie świata

Jak co roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata”, obchodzoną we wrześniu. Uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami p. Łucją Beliczyńską-Jerzykowską i p. Agnieszką Skrzek udali się do pobliskiego lasku znajdującego się obok cmentarza, aby go oczyścić z zalegających śmieci. Akcja ta miała uwrażliwić uczniów na konieczność dbania o czystość najbliższego otoczenia oraz wzbudzić szacunek wobec przyrody.