STRAJK NAUCZYCIELI!

Szanowni Rodzice!
Niestety nie doszło do porozumienie strony rządowej i związków zawodowych. Od 8 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radgoszczy rozpoczyna się STRAJK. W szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, jedynie opiekuńcze, dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie w tym czasie zapewnić opieki.
DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Węgiel