STYPENDIUM MARSZAŁKA DLA KAROLA LEKARCZYKA

Po raz pierwszy uczeń naszej szkoły Karol Lekarczyk za swoją pracę, determinację i zdolności został uhonorowany Stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Stypendium pochodzi z Regionalnego Programu Stypendialnego skierowanego do uczniów szczególnie uzdolnionych. Karol odebrał nagrodę 2 września podczas uroczystej gali w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie znajdując się w gronie najzdolniejszych uczniów. Wydarzenie uświetnił pokaz naukowy w wykonaniu animatorów z Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz uroczysty bankiet. Jesteśmy bardzo dumni z naszego ucznia i życzymy mu owocnej pracy na dalsze  miesiące i lata nauki, a rodzicom serdecznie gratulujemy.