Sukcesy uczniów w Powiatowych Konkursach Profilaktycznych

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami powiatowych konkursów profilaktycznych organizowanych przez  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Konkursy były integralną częścią programów profilaktyczno – edukacyjnych realizowanych w szkole – „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach IISP, „Bieg po zdrowie „ w klasach IVSP.

Laureaci :

Dominik Podosek z klasy IVb –   I miejsce za rebus „Nie pal! Nie pal! To niezdrowe!
Victoria Nęga z klasy IIb– III miejsce za pracę plastyczną „Mamo, tato nie pal”.