ŚWIAT OCZAMI DZIECKA- konkurs plastyczny BOŚ

 
     
 
 
Warszawa, 30 marca 2020 roku
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
 
zapraszamy wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH.
 
 
 
Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne oraz etap wewnętrzny za pośrednictwem Internetu.
 
 
 
Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście nowej podstawy programowej, wdrażanej stopniowo od roku szkolnego 2017/2018, która dostrzega siłę i wartość wolontariatu.
 
 
 
Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.
 
 
 
Konkurs patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rzecznik Praw Dziecka.
 
 
 
Adresaci
  • dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat; 
  • szkoły podstawowe; 
  • szkoły ponadpodstawowe; 
  • ośrodki kultury; 
  • nauczyciele/opiekunowie, którzy wcielą się w role Koordynatorów konkursu na terenie danej placówki;
     
 
Przebieg konkursu
 
 
Konkurs dzieli się na dwa etapy.
 
 
W pierwszym koordynator powinien na terenie swojej placówki zorganizować zajęcia dotyczące wolontariatu, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace. Zajęcia oraz nabór prac można zorganizować za pośrednictwem Internetu.
 
 
W zakładce POMOC przygotowaliśmy dział JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS PRZEZ INTERNET?. Znajdą tam Państwo propozycje materiałów edukacyjnych oraz rozwiązania technologiczne pozwalające:
  • przeprowadzić zajęcia edukacyjne online, 
  • zeskanować prace i zgody za pomocą telefonu, 
  • przeprowadzić głosowanie na najlepsze prace.
 
 
W drugim etapie skany najlepszych prac należy przesłać organizatorom konkursu ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH za pośrednictwem strony www.oczamimlodych.pl
 
 
 
Zadanie konkursowe
 
Terminarz
 
 
Przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.
 
do 30 kwietnia 2020 roku
Rejestracja szkół i ośrodków kultury na stronie www.oczamimlodych.pl

do 5 czerwca 2020 roku
Nadsyłanie najlepszych prac wyłonionych w wewnętrznym konkursie.
 
 
 
Więcej informacji:
 
     
 
 
Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 
 
 
 
Maria Jakubowska
Koordynatorka konkursu 
 
 
 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.fundacjabos.pl | 507 006 579 | biuro@fundacjabos.pl