Świat poezji dziecięcej – laureaci

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy była gospodarzem Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Świat poezji dziecięcej”. Konkurs skierowano do przedszkolaków i uczniów klas I-IV szkół podstawowych  z terenu gminy Radgoszcz. Występy 36 uczestników oceniała komisja w składzie:  Anna Rosa, Kazimiera Sipior, Edyta Jurczyk
i gimnazjalistka Julia Wiśniewska. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji,  jury biorąc pod uwagę dobór i interpretację tekstu, kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące miejsca. Poniżej osiągnięcia naszych wychowanków:

Kategoria kl. I-II:

II msc. Weronika Bielat z Radgoszczy

Kategoria kl. III- IV

I msc.  Julia Juras z Radgoszczy

II msc. Justyna Noga  z Radgoszczy

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a wszyscy biorący udział w konkursie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Serdecznie  gratulujemy laureatom.