ŚWIAT POEZJI DZIECIĘCEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy kolejny już raz była gospodarzem gminnego konkursu recytatorskiego „Świat poezji dziecięcej”. Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów klas I-V szkół podstawowych  z terenu gminy Radgoszcz. Występy 60 uczestników oceniała komisja w składzie:  p. Anna Rosa, p. Krystyna Frąc,  i gimnazjalistka Anna Błocho. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji,  jury biorąc pod uwagę dobór i interpretację tekstu, kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące miejsca.

Kategoria przedszkolaki i klasy I:

I msc. ex  aequo Aleksandra Rychlińska, Miłosz Burzec i Julian Burek z ZSP w  Radgoszczy

II msc. ex  aequo Amelia Frąc, Milena Loraj i Sandra Molęda z ZSP w  Radgoszczy

III msc. ex  aequo Martyna Cudak z Zarzecza Dużego Anna Nowak z Luszowic i Emilia Sadowska z radgoskiego przedszkola

Kategoria kl. II-III:

I msc.  ex  aequo  Aurelia Kilian z Luszowic i Julia Warias z Radgoszczy

II msc. ex  aequo  Anna KułagaRadgoszczy i Wiktoria Węgiel z Zarzecza Dużego

III msc.ex  aequo  Nikola Nowak z Luszowic i Adriana Wójcik z Radgoszczy

Kategoria kl. IV- V

I msc.  ex  aequo  Justyna Noga, Wiktor Majka oboje z ZSP w Radgoszczy i Patrycja Kędzior z Zarzecza Dużego

II msc. ex  aequo Daniel Biel z Luszowic, Magdalena Dynak z Zarzecza Dużego, oraz Oliwia Machnik i Wiktoria Moskal   z Radgoszczy

III msc. ex  aequo  Zuzanna Sipior z Radgoszczy i Monika Minor reprezentantka SP w Luszowicach

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a wszyscy biorący udział w konkursie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Konferansjerem spotkania była polonistka p. Agnieszka Idziak, która swoim uśmiechem dodawała dzieciom pozytywnej energii i odganiała tremę towarzyszącą występom.

Organizator dziękuje wszystkim biorącym udział w konkursie, składa podziękowania nauczycielom i rodzicom za wysoki poziom przygotowania i serdecznie  gratuluje laureatom.