Świetlica-uczyć, bawić, wychowywać.

Uczyć, bawić, wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej. Kolejnym zrealizowanym działaniem konkursowym „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi.”, było przeprowadzenia pogadanki z uczniami na temat roli świetlicy szkolnej. Na wstępie dzieci odpowiadały na pytania m.in. Jak spędzają czas przebywając na świetlicy? Jakie są według nich zadania i rola świetlicy szkolnej? W odpowiedziach dzieci słyszeliśmy najczęściej, że przychodząc na świetlicę szkolną odrabiają zadania domowe z pomocą wychowawców i rówieśników, grają w gry np. szachy, monopol itd., spotykają się z kolegami i koleżankami z innych klas, oglądają filmy. Za najważniejsze uznali to, że na świetlicy szkolnej czują się bezpiecznie, mogą zawsze liczyć na wsparcie, spędzają ciekawie czas oraz poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. W kolejnej części zajęć świetlicowych uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których powstały rysunki dotyczące czynności wykonywanych na świetlicy. Jedna grupa przedstawiła prace dotyczące roli wychowawczej świetlicy, na których zostały zawarte informacje o: przestrzeganiu zasad dobrego wychowania, bezpieczeństwie w szkole, w domu, na podwórku. Następna grupa przedstawiła świetlicę szkolną jako miejsce nauki, w którym: rozwiązują zagadki, rebusy, zadania poszerzające ich wiedzę, uczą się zasad panujących w grupie, uczą się liczyć, pisać oraz poznają zasady gier, na przykład w szachy. Ostatnia grupa przedstawiła świetlicę szkolną jako miejsce zabawy. Na rysunkach dzieci znalazły się sceny przedstawiające: rysowanie, malowanie, gry planszowe, skakanie na skakance, zabawę w głuchy telefon. Rysunki dzieci są doskonałą ozdobą gazetki szkolnej, co sprawiło, że aura na zajęciach świetlicowych jest jeszcze bardziej sprzyjająca ich rozwojowi