ŚWIETLICOWE ANDRZEJKI

Kierownik świetlicy pan Waldemar Miłkoś wraz z panią Małgosią Libera urządzili z wychowankami świetlicy popołudnie andrzejkowe. Nie zabrakło tradycyjnych wróżb i zabaw związanych z patronem miłości i zamążpójścia – św. Andrzejem. Dzieciaki świetnie się bawiły.