MYŚLĄC OJCZYZNA Z PATRONKĄ NASZEJ SZKOŁY

W ludzką naturę i kalendarz wpisane jest obchodzenie kolejnych rocznic i jubileuszy, które wydają się kreślić swoistą mapę dziejów poszczególnych osób i społeczności. Takim szczególnym punktem historii społeczności Szkoły Podstawowej w Radgoszczy był dzień 18 maja wtedy to obchodziliśmy Święto Naszej Szkoły. Uroczystość zainaugurowano Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz Bogdan Florek. Po powrocie do szkoły wszystkich uczestników uroczystości, a w sposób szczególny Panią Stanisławę Dworak, Pana Wiesława Żurawskiego i Pana Marka Lupę powitała Pani Małgorzata Węgiel – dyrektor szkoły, następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Pan Marek Lupa. W montażu słowno – muzycznym wystąpili uczniowie szkoły, przedstawiciele z każdej klasy trzymając w ręku biało – czerwone róże. Myślą przewodnią było uwypuklenie wartości, którym była wierna patronka naszej szkoły Eliza Orzeszkowa, na scenie dominowały utwory o tematyce Ojczyzny, uczniowie przedstawili o czym myślą i co czują mówiąc słowo OJCZYZNA. Akademia została przygotowana przez nauczycieli: Panią Iwonę Majkę, Panią Urszulę Kupiec, Panią Magdalenę Szwajkosz, Panią Martę Kochan i Panią Renatę Kuźniar. W drugiej części spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu poetyckiego pn. ELIZA ORZESZKOWA PATRONKĄ NASZEJ SZKOŁY. Zwycięzcami w szkole podstawowej byli: Izabela i Wiktoria Wąż, Karol i Oskar Lekarczyk oraz Klaudia Leżoń, wszyscy wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje wiersze podczas akademii. Uroczystości przebiegały w atmosferze refleksji i zadumy, mam nadzieję, iż panujący nastrój pozostawi w życiu każdego uczestnika pozytywne wspomnienia. Po zakończeniu uroczystości uczniowie zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami.

Opracowała: Magdalena Szwajkosz