„ŚWIĘTY KAZIMIERZ WSPÓŁCZEŚNIE” – KONKURS RELIGIJNO-PLASTYCZNY

Zespół Szkolno- Przedszkolny wraz z Parafią pw. Świętego Kazimierza w Radgoszczy

zaprasza do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE RELIGIJNO- PLASTYCZNYM

                                 „Święty Kazimierz współcześnie”

Zapoznaj się z życiorysem św. Kazimierza i postaraj się przedstawić na obrazie jak wyglądałoby jego życie  w dzisiejszym świecie. Zastosuj do wykonania pracy  pisaki, rysuj starannie, dobieraj kolory i odpowiednie rodzaje kresek.

       CELE KONKURSU:

  • Zainteresowanie uczniów życiem świętego Kazimierza.
  • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.
  • Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: książki, Internet, żywoty świętych.
  • Rozwijanie zainteresowań.

        REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

Klasy młodsze 1-3

Klasy 4-6

Klasy 7-8,

 

Format pracy : A4 lub A3

  • Praca przygotowana przez jednego ucznia, wykonana pisakami.
  • Praca powinna być podpisana czytelnie i opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, adres, imię i nazwisko opiekuna.
  • Dla autorów najciekawszych prac, w każdej grupie wiekowej, przewidziane są nagrody oraz wyróżnienia.
  • Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez organizatora.
  • Karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie.

 

 

Prace uczniów proszę przesłać lub dostarczyć do 28.02.2023r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Plac Św. Kazimierza 10 33-207 Radgoszcz (sekretariat)

Prace, które zostaną zgłoszone do Konkursu, można odebrać po zakończeniu wystawy – 20 czerwca 2023r.

 

 

Organizatorzy :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy

Parafia pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy