SZACH-MAT COVID w POWIECIE DĄBROWSKIM

Końcem czerwca i początkiem lipca w szkole w Radgoszczy w ramach zadania publicznego „Szach –Mat COVID w powiecie dąbrowskim” odbywały się zajęcia szachowe. Szachy w naszej szkole cieszą się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Nowością były „biegane szachy”, które łączyły kilka aktywności. Zadanie polegało na prawidłowym ułożeniu pionków na szachownicy, a następnie w odpowiednim tempie wykonanie ruchów. Uczestnikom bardzo podobała się ta forma gry. Projekt dofinansowany przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego przy pomocy Dyrekcji Zespołu Szkoły w Radgoszczy. Zajęcia prowadzi pan Przemysław Kopacz i już zapowiada ich powrót we wrześniu.