SZCZĘŚLIWI CZASU NIE LICZĄ – OPOWIADANIE O CZASIE

Szczęśliwi czasu nie liczą, jednak umiejętność posługiwania się zegarem i wyznaczanie czasu jest w każdym wieku niezbędną umiejętnością. Nawiązując do utworu Jadwigi Jasny „Budzik babci Zosi” klubowicze DKK „Sówki” ćwiczyli wyznaczanie wskazanych godzin, a także projektowali swój własny czasomierz. Dyskutowaliśmy także na temat pomocy sąsiedzkiej oraz praw i obowiązków osób mieszkających we wspólnocie mieszkaniowej.