SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

 W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, MEN ogłosiło, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. W realizacje zadań zaangażowana była cała społeczność szkolna a koordynatorem działań szkolnych była p. Anna Zawiłowicz. Celem projektu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, uświadomienie na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Zrealizowano 9 zadań, poprzez które młodzież poznawała sylwetki i czyny polskich bohaterów oraz szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj powinno budować się postawy patriotyczne. Poruszano także zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie pojawiają się dla współczesnego patriotyzmu. W realizację zadań konkursowych włączyli się nauczyciele: Kazimierz Król, Joanna Gwóźdź, Olga Juras, Renata Wilk-Krzciuk, Maria Burzec, Elżbieta Wijas, Wiesław Kwiecień, Stanisława Pawlik, Angelika Antosz-Barabasz. Wykonano następujące zadania:

Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W zadaniu tym udział wzięły wszystkie klasy z podziałem na grupy wiekowe z dostosowaniem treści do wieku. Wszystkie spotkania rozpoczynały się odśpiewaniem hymnu państwowego w otoczeniu flag narodowych, po czym omawiano zagadnienia związane z symbolami narodowymi i ich historią oraz związanych z nimi bohaterach narodowych. Uczniowie wskazywali różnice między patriotą w okresie zagrożenia a patriotą w czasach pokoju.
Zadanie 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się i wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat pt. „Kartka dla Polski”. Stworzyli kartki dla swojej ojczyzny. Spośród 40 prac jury wybrało 10, które pięknie przyozdabiają gazetkę ścienną.
Zadanie 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Przeprowadzona ankieta wykazała, że zdecydowana większość badanych uważa się za patriotę. Za największego patriotę badani wymienili Karola Wojtyłę oraz Józefa Piłsudskiego. Wszyscy ankietowani pamiętają o świętach patriotycznych a największym uznaniem cieszą się: Narodowe Święto Niepodległości i Święto 3 Maja. Ankieta wykazała, że pytani znają wiele pieśni patriotycznych i wielu z nich zadeklarowało gotowość do walki w sytuacji zagrożenia kraju.
Zadanie 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 18 maja 2018 roku w naszej szkole został przeprowadzony konkurs, który wykazał dużą znajomość wiedzy z historii Polski i zagadnień dotyczących historii symboli narodowych. Uczniowie wykazali się dużą znajomością faktów historycznych i związanych z nimi postaci historycznych.
Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Przeprowadzony szkolny Konkurs Recytatorski dowiódł, że tematyka niepodległościowa w tradycji naszej szkoły jest wyjątkowo pielęgnowana. Uczniowie biorący udział z dumą recytowali wybrane przez siebie wiersze. Każdy z nich starał się wypaść jak najlepiej.
Zadanie 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Szkolny konkurs pieśni patriotycznej przeprowadzony został we wszystkich oddziałach naszej szkoły (eliminacje klasowe). Następnie wyłonieni zostali uczestnicy, którzy rywalizowali o miejsce na podium. Konkurs odbył się 8 maja i wyłonił 14 zwycięzców. Odkryte zostały także nieznane do tej pory talenty wokalne.
Zadanie 7: Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Zadanie to wykonali uczniowie klas VI. Zostali podzieleni na grupy, które z otrzymanego zestawu karteczek z wypisanymi przykładowymi zachowaniami i postawami wobec swojego państwa i narodu, ułożyli kodeks postaw patriotycznych. Znalazły się w nim wybrane najważniejsze postawy patriotyczne. Uczniowie bezbłędnie oddzielili postawy patriotyczne od tych, które nie są patriotyczne.
Zadanie 8: Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Uczniowie doskonale poradzili sobie z tym tematem. Znaleźli wiele osób, których życie i postępowanie można byłoby naśladować. Wśród przykładów znaleźli się najbliżsi, czyli babcie, dziadkowie, mamy i tatusiowie, rodzeństwo czy koledzy ze szkoły.
Zadanie 9: Zgłoszenie swojego przedstawiciela do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 30.11.2017 r. do 02.03.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Wszystkie zadania zostały ocenione przez jury projektu i za ich wykonanie szkoła otrzymała 100% punktów i Tytuł „Szkoły Młodych Patriotów” oraz dyplom honorowy.