SZKOLNY KONKURS „MISTRZ ORTOGRAFII”

W dniach 25-26 kwietnia  2024r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-5 oraz klas 6-8 . Uczestnicy rywalizowali ze sobą o tytuł „Mistrza Ortografii”. Konkurs miał na celu sprawdzenie stopnia opanowania zasad ortograficznych i posługiwania się nimi w praktyce, a także wzmacnianie czujności ortograficznej i wyrabianie nawyku poprawnego pisania. Wytypowani na podstawie klasowych eliminacji uczestnicy zmagali się z tekstem dyktanda o treści mitologicznej, gdyż konkurs był jednocześnie jednym z zadań szkolnego projektu „W poszukiwaniu źródeł literatury i kultury”. Oprócz sprawdzenia się w zakresie poprawności ortograficznej uczestnicy mieli możliwość przypomnienia i wzbogacenia wiedzy na temat mitologii greckiej oraz roli, jaką pełni w naszej kulturze, o czym informował tekst dyktanda: „Arcyciekawa mitologia grecka obfituje w bogactwo postaci i różnorakich opowieści.(…) Dziedzictwo to, pomimo upływu wieków, wciąż funkcjonuje w kulturze i folklorze europejskim…”

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Jopek Sebastian kl.4a

II miejsce Błoniarz Przemysław kl.4a

III miejsce Wąchała Amelia kl.5a

wyróżnienie: Surowiec Iga kl.5b, Zawiłowicz Milena kl.4a

 

I miejsce Kupiec Julia kl.7a

II miejsce Cieśla Michał kl.7b

II miejsce Skrzek Maria kl.7a, Burzec Szymon kl.7b

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.