SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

       Po raz kolejny w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny, którego celem jest uwrażliwianie na czystość  języka ojczystego, rozbudzanie u uczniów czujności ortograficznej oraz motywowanie do  doskonalenia umiejętności w zakresie poprawnej pisowni. Ortograficzne zmagania gimnazjalistów odbyły się 28 kwietnia 2017 roku.  W pierwszym etapie uczniowie uzupełniali test z lukami sprawdzający różnorodne umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne. Do drugiego etapu zakwalifikowali się ci, którzy zdobyli min. 90% punktów. W kolejnej części uczniowie pisali dyktando.  Różnice w wynikach były bardzo niewielkie. Ostatecznie ustalono następujące wyniki :

1.  miejsce – Ewa Sipior
2.   miejsce – Eryk Kordos
3.   miejsce – ex aequo Tomasz Baran i Bartosz Burzec