ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA GIMNAZJALISTÓW

W Szkolnym Konkursie Mistrz Ortografii dla uczniów gimnazjum wzięło udział 18 gimnazjalistów wytypowanych na podstawie osiągnięć ortograficznych w I semestrze. Przez 5 miesięcy uczestnicy zmagali się z kolejnymi testami ortograficznymi, aby wykazać się jak najlepszą wiedzą dotyczącą zasad
i umiejętnością poprawnej pisowni wyrazów. Celem konkursu było stworzenie uczestnikom możliwości potwierdzenia własnych umiejętności  związanych z opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji, a także rozbudzanie ambicji uczniów i kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa. Na podstawie wyników sprawdzianów cząstkowych zostali wyłonieni zdobywcy największej liczby punktów:

I miejsce – Marek Skiba  (III B) i Radosław Ryba (III A)

II miejsce – Joanna Otfinowska (III B) i Karol Kubek (III A)

Laureatom serdecznie gratulujemy. Konkurs przygotowała i przeprowadziła polonistka, p. Maria Burzec.