TOMEK FINALISTĄ KONKURSU LITERACKIEGO „CZYTAM, ZNAM ROZUMIEM”

Uczniowie naszej szkoły w lutym przystąpili do szkolnego etapu konkursu organizowanego przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie, Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie, pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Celem konkursu było propagowanie dobrej znajomości polskiej literatury, a także kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka oraz szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako tożsamości językowej. Uczniowie musieli zaznajomić się z utworami wieszcza narodowego – „Panem Tadeuszem”, „Dziadami cz.II”, „Redutą Ordona” oraz balladami „Świteź”, „To lubię”, „Powrót taty”. Pierwszy etap – pisemny wyłonił lidera- Tomasza Fijała, ucznia klasy VIII „a”, który zakwalifikował się do drugiego etapu organizowanego już na PWSZ w Tarnowie. I tutaj Tomkowi się powiodło. Dostał się do finału konkursu
i wziął udział w jego ustnym etapie. Tomkowi składamy serdeczne gratulację! Podziwiamy jego determinację oraz chęć poznawania utworów Mickiewicza.