TROPIMY ŚLADY WIOSNY

„Strojna w zieleń poprzez Ziemię idzie wiosna…”- śpiewali uczniowie klasy 1b  wraz z wychowawczynią, w trakcie realizacji projektu edukacyjnego „Tropimy ślady wiosny”,  którego celem było rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych,  poznawanie zjawisk występujących wczesną wiosną, zachęcanie do aktywnego obserwowania przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych oraz  poznawanie różnych form dokumentowania działań. Projekt realizowany był w dniach 1 – 21 marca br.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

  1. Założenie wiosennego kącika- hodowla roślin.
  2. Obejrzenie filmów edukacyjno – przyrodniczych o wiośnie.
  3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych  i ich dokumentowanie w formie prac plastycznych.
  4. Przygotowanie gazetki tematycznej.
  5. Nauka piosenek o wiośnie.
  6. Twórcza działalność artystyczna: prace  przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.
  7. Przygotowanie ekologicznej marzanny.
  8. Rozwiązywanie testu przyrodniczego dla dzieci.
  9. „ZIELONO NAM”- obchody pierwszego dnia wiosny, podsumowanie projektu.

 

Dzieci pracowały w grupach zadaniowych, zbierały informacje o pierwszych ptakach zwiastujących nadejście wiosny, o owadach i ich wpływie na naturalne środowisko, o roślinach i kwiatach. Uczniowie prowadzili obserwacje wzrostu roślin posadzonych i zasianych w wiosennym kąciku przyrodniczym.

Wszystkie swoje spostrzeżenia dokumentowali w formie prac plastycznych  i krótkich notatek , które prezentowali na forum klasy. Na podstawie  zgromadzonych materiałów  wykonano gazetkę o wiośnie.

Realizacja zagadnień projektu odbywała się także poprzez zajęcia tematyczne, podczas których uczniowie poszerzali swoją wiedzę. Dzieci obejrzały filmy edukacyjno – przyrodnicze  o wiośnie. Nauczyły się śpiewać dwie piosenki o tematyczne. Uczniowie wykonali prace przestrzenne: tulipany, żabki i ślimaki z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych oraz  makulatury.  Dzieci zrobiły także ekologiczną marzannę – symbol odchodzącej zimy.

Zwieńczeniem projektu „Tropimy ślady wiosny ” było rozwiązywanie przez dzieci krótkiego  testu  przyrodniczego. Najwięcej punktów uzyskała Gabrysia L., która została Mistrzynią Wiedzy o Wiośnie.   

Wszystkie działania przyniosły zamierzone efekty. Uczniowie zostali nagrodzeni za swoją pracę i zaangażowanie.  Rodzice obejrzeli prace dzieci na zebraniu wywiadowczym.

Działania te były także ekozadaniem modułu II: „Przyroda wokół nas” i świetnie wpisały się w realizowany ogólnopolski projekt ekologiczny „Z ekologią na TY”.