TYDZIEŃ UPRZEJMOŚCI

Pomysł zorganizowania w szkole Tygodnia Uprzejmości zrodził się samoistnie, jako potrzeba przypomnienia wychowankom o konieczności stosowania zwrotów grzecznościowych. Przechodząc szkolnym korytarzem nie zawsze słychać „dzień dobry” i „do widzenia”. Podobnie w szkolnej bibliotece nie wszyscy stosowali „magiczne słowa”. Akcja miała na celu przypomnieć o zasadach dobrego wychowania i byciu uprzejmym dla siebie. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej chętnie podjęli „uprzejme” wyzwanie i zaczęli sumiennie korzystać ze zwrotów grzecznościowych.

Panie bibliotekarki każdemu wychowankowi przydzieliły kartę pracy, w której dzieci miały pokolorować i wkleić do zeszytu zwroty grzecznościowe, a następnie je stosować.

Uczniowie klasy 1b stworzyli okolicznościowy plakat promujący ten „grzeczny” tydzień.

Każdy dzień z TYGODNIA UPRZEJMOŚCI to jakieś odrębne działanie, osobno opisane. Śledźcie naszą stronę i nasze wspólne poczynania.  

TYDZIEŃ UPRZEJMOŚCI to jedno z działań projektu „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”.