TYDZIEŃ Z KULTURĄ „SAVOIR-VIVRE W SZKOLE I NIE TYLKO”

W dniach od 27 listopada do  1 grudnia w Szkole Podstawowej w Radgoszczy realizowaliśmy projekt edukacyjny, wynikający z założeń programu i harmonogramu poprawy zachowania, zatytułowany  Tydzień z kulturą „Savoir-vivre w szkole i nie tylko”. Przedsięwzięcie, które miało na celu  propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, przybliżenie podstawowych zasad savoir-vivre, wyposażenie w umiejętność kulturalnego zachowania ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa. Celem programu było również wychowanie w duchu szacunku do drugiego człowieka. Pierwszego grudnia odbyła się debata wewnątrzszkolna, troje przedstawicieli klas IV-VIII miało za zadanie rozwiązać quiz dotyczący zasad zachowania w szkole oraz  wypracowanie karty zasad dobrego zachowania.

Każda klasa została poproszona o przygotowanie plakatu dotyczącego zachowania się w określonych sytuacjach.

  1. Zasady dobrego zachowania się przy stole-klasy IV
  2. Zasady zachowania się w teatrze, kinie i muzeum-klasy V
  3. Zasady komunikacji w sieci- klasy VII
  4. Zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych -klasy VI
  5. Zasady zachowania się na lekcji (nie wiem czy dobrze przypisałam klasy)

W czasie Tygodnia Kultury szkoła została udekorowana  plakatami promującymi kulturę. Tydzień z  Kulturą był również  doskonałą okazją do przypomnienia, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa takie jak: dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów, angażowało wszystkich uczniów i miało charakter interdyscyplinarny.