UCZNIOWSKA BAJKA

Uczniowie klas piątych jako dodatkowe zadanie z języka polskiego podjęli wyzwanie stworzenia własnej bajki. Pomysł zrodził się podczas omawiania bajek Ignacego Krasickiego. Wychowankowie pani  Agnieszki Idziak poznali cechy gatunkowe bajki, wysłuchali tekstów  i potrafili wymienić bohaterów i ich cechy, jak również skutecznie oceniali stosunek ludzi do zwierząt. Po takim wprowadzeniu podjęli się napisania ich własnych, autorskich bajek. Zachęcamy do ich lektury.