UDZIAŁ ZIEMI DĄBROWSKIEJ W POWSTANIU STYCZNIOWYM – KONKURS PLASTYCZNY

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zorganizowało konkurs plastyczno- historyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego, pn. „Udział ziemi dąbrowskiej w powstaniu styczniowym”.

Uczniowie mieli za zadanie wykonać w dowolnej technice pracę plastyczną – plakat, którego treść ma związek z powstaniem styczniowym ze szczególnym naciskiem na historię ziemi dąbrowskiej. Pracę konkursową należało wykonać w formacie A3, uczestnik mógł zgłosić 1 pracę.

Celem konkursu było między innymi zainteresowanie młodego pokolenia wydarzeniami z roku 1863 – 1864, promowanie postaw patriotycznych i etycznych, rozwijanie wśród uczniów uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz wyobraźni.

Konkurs organizowany był  w związku z realizowanym przez Stowarzyszenie projektem pn. „Powstanie Styczniowe – 160. rocznica” dofinansowanym ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”

Pomimo leniwych i gorących ostatnich dni  roku szkolnego do konkursu zgłosiło swoje prace pięcioro uczniów: Nowak Wojciech, Weronika Bielat, Ksawery Wiśniewski, Potok Aleksandra, Julia Dykas i Krystian Kozioł.

Jest nam niezmiernie miło  i gratulujemy serdecznie laureatom: Ksaweremu Wiśniewskiemu i Krystianowi Kozioł.