UWAGA!

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Z dniem 15 kwietnia 2019 r strajk Nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy zostaje zawieszony.

Wznowione zostają zajęcia dydaktyczne, według planu dla dzieci z przedszkola i uczniów klas 1-7 Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klas 8 przystępują w dniach 15-17 kwietnia 2019 r do Sprawdzianu Ósmoklasisty.

Dni, w których odbywa się Sprawdzian Ósmoklasisty  są dniami wolnymi dla uczniów  klas III gimnazjum (jeżeli rodzic nie może zapewnić opieki uczniowi z klasy III gimnazjum, szkoła taką opiekę zapewni, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie).

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Węgiel