VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI- NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”

Celem konkursu ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego było promowanie wśród uczniów  szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Etap szkolny tegoż konkursu został zorganizowany w podanym terminie, wpłynęło 93 prace. Komisja wybrała 14 prac w trzech kategoriach wiekowych, które  na etapie powiatowym zostały nagrodzone.

Autorzy prac:

Wąż Weronika kl.II

Szarek Bartosz kl. II

Kacała Sylwia kl. II

Majka Wiktor kl. II

Grabowski Oliwier kl. II

Grabowski Adrian kl. II

Woźniczka Martyna kl. IV

Juras Julia kl.IV

Tattoli Alessio kl. IV

Doroż Tomasz kl. IV

Wójcik Mateusz kl.VI

Doroż Weronika kl. VI