Warsztaty „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – zachowania ryzykowne (okaleczenia)”

Warsztaty „ Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – zachowania ryzykowne (okaleczenia)” dla uczniów klas II, III gimnazjum  oraz klasy VII przeprowadzone zostały przez  psychologa Panią Annę Kijak i pedagoga Panią Renatę Nowak z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Działanie to wpisuje się w społeczną kampanię profilaktyczno – wychowawczą mającą na celu zapobieganie samookaleczeniom i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.