Warsztaty kartek świątecznych w GBP

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy, p. Alicja Błocho,  13-14 grudnia zaprosiła uczniów edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawczyniami na warsztaty plastyczne.  Uczniowie, pod okiem  pani Krystyny Węc, artystki związanej  z Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze ,  wykonywali kartki świąteczne techniką scrappingu .