Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy – ulotkowa akcja!

      „Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat”.
Taką informację przekazywali uczniowie klasy 6a: Julia Białas, Tomasz Fijał i Damian Kupiec  wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji z Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymywanym kierowcom pojazdów, pieszym, przechodniom, rowerzystom napotkanym 14 października na radgoskim rynku. Oprócz istotnych wiadomości dzieci wręczały także ulotki zawierające te informacje i prosiły o przekazanie ich innym użytkownikom dróg. Działanie miało na celu wyeliminować brak elementów odblaskowych wśród mieszkańców naszej wsi, a także uświadomić zagrożenia płynące z braku ich  posiadania.